Tezyîn İdiyor Cihânı…

-Ömer Nasuhi Bilmen-

Tezyîn idiyor cihânı kudret
Ya Rab bu ne cilve-i meşiyyet

Kim verdi bu revnâkı bahâra
Döndürdü yeri tecellî-zârâ

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Süslüyor dünyayı kudret. Ya Rab, bu nasıl bir tecelli (zuhur etme, görünme)! Kim verdi bu tazeliği/güzelliği bahara! Yeryüzünü tecelli yerine döndürdü.

Şiir Notları:
Ömer Nasuhi Bilmen, Beyânü’l-Hak’ta yer alan “Levha-i Tabîat” başlıklı şiirinden bir kesit. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir