Titriyor Can u Dilim…

-Hüseyin Vassaf-

Titriyor cân u dilim Hazret-i Mevlânâ’ya
Bu sebeple yanarım Hazret-i Mevlânâ’ya

Severim cân u gönülden o muazzam pîri
Arz-ı tekrîm ederim Hazret-i Mevlânâ’ya

Konya’nın kubbe-i hadrâsı göründükte hemân
Yandı dil nâire-i Hazret-i Mevlânâ’ya

Ne muallâ ne mutarrâ ne mufahham ravza
Mest olur zâiri hep Hazret-i Mevlânâ’ya

Geldi bir lerze-i aşk sabr u karârım gitti
Âşıkım neyleyeyim Hazret-i Mevlânâ’ya

Makes-i hüsn-i ezel oldu mübârek zâtı
Mazhar-ı tâm dediler Hazret-i Mevlânâ’ya

Akıbet aşk ile sürdü yüzünü Vassâf’ı
Hâk-i pâk-i kadem-i Hazret-i Mevlânâ’ya

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Canım ve gönlüm Hz. Mevlana için titremekte. Bu sebeple yanarım Hz. Mevlana’ya. Canıgönülden severim o muazzam piri. Hürmetlerimi arz ederim Hz. Mevlana’ya. Konya’nın yeşil kubbesi göründüğünde, hemen yandı gönül Hz. Mevlana ateşiyle. Ne yüce, ne göz alıcı ne kıymetli bir ravza; mest olur ziyaretçisi hep Hz. Mevlana’ya. Geldi bir aşk titremesi sabrım kalmadı, ne edeyim âşığım Hz. Mevlana’ya. Mübarek zatı ezel güzelliğinin aksettiği, yansıdığı yer oldu. Tam bir tecelli yeri dediler Hz. Mevlana’ya. Nihayet Vassaf, aşk ile yüzünü sürdü Hz. Mevlana’nın bereketli tertemiz toprağına.

Şiir Notları:
Hüseyin Vassaf’ın Hz. Mevlana’nın türbesini ziyaret ettikten sonra yazdığı gazel.


Destek ol 
Rastgele Getir