Tıynet-i Pâkini Rûşen Kılmış…

-Fuzûlî-

Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
İktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâra su

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Su, Hz. Ahmed-i Muhtar’ın (s.a.s.), seçilmiş peygamberin yoluna tabi olmakla (yolunda akıp gitmekle) özündeki (tabiatındaki) saflığı, temizliği ortaya çıkarmıştır, herkese göstermiştir.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.) “Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – Fuzûlî’nin “Su Kasidesi”nden bir beyit.


Destek ol 
Rastgele Getir