Tûde tûde pâ-mâl olmuş gubâr-ı reh-güzâr

-

Tûde tûde pâ-mâl olmuş gubâr-ı reh-güzâr
Rîze rîze hâk olan a’zâ-yı insândır bütün

Ali Rûhî Bey

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Yığın yığın ayaklar altına alınan yolun toprağı, parça parça toprak olan insanın organlarıdır.


Destek ol 
Rastgele Getir