Turfa bir kâşâne-i gamdır Ziyâ mülk-i fenâ

-

Turfa bir kâşâne-i gamdır Ziyâ mülk-i fenâ
Her giren ol hâneye giryân girer giryân çıkar

Ziyâ Paşa

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Ey) Ziyâ! Yokluk memleketi, garip bir gam sarayıdır. O eve herkes ağlayarak girer, ağlayarak çıkar.


Destek ol 
Rastgele Getir