Tutan bir dâmeni elbette

-

Tutan bir dâmeni elbette maksûdun bulur derler
Görenler Yûsuf’un dâmenini dest-i Züleyhâ’da

NâbîDestek ol 
Rastgele Getir