Ümidini Pâbeste-i Ye’s Eyleme…

-Nâbî-

Ümîdini pâ-beste-i ye’s eyleme Nâbî
İhsân-ı Hudâ bir gün eder def’-i mevâni

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ümidini kaybetme Nabi. Gün gelir Allah'ın lütfuyla aşılamaz sanılan engeller aşılır.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir