Ümmet Üzre…

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Ümmet üzre sâye salaldan berü ol şâh-ı dîn
Sâyesinde geldi rahmet gitdi âhir ıztırâb

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
O, dinin padişahı, efendisi (s.a.s.) ümmetinin üzerine gölgesini saldığından beri gölgesinde/sayesinde rahmet geldi, sıkıntı, dert gitti nihayet.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – Bahtî’nin (Sultan I. Ahmed) Nat-ı Şerifi’nden bir beyit. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir