Yemen Ellerinde Veyse’l-Karanî

-Yunus (k.s.)-

Urum’da Acem’de âşık olduğum
Yemen ellerinde Veyse’l-Karanî
Allah’ın habîbi dostum dediği
Yemen ellerinde Veyse’l-Karanî

Anasından doğup dünyaya geldi
Melekler altına kanadın serdi
Resûlün hırkasın tâcını giydi
Yemen ellerinde Veyse’l-Karanî

Erenler önünde kemer belinde
Ak nurdan beni var o sağ elinde
Veys Sultan derler Hak dîvânında
Yemen ellerinde Veyse’l-Karanî

Sabah namâzını kılar giderdi
Gizlice rabbine niyâz ederdi
Anın işi gücü deve güderdi
Yemen ellerinde Veyse’l-Karanî

Bin deveyi bir akçeye güderdi
Anın da nısfını zekât ederdi
Deve bileşince tevhîd ederdi
Yemen ellerinde Veyse’l-Karanî

Elinde asâsı hurma dalından
Eyninde hırkası deve yününden
Aslâ hatâ gelmez anın dilinden
Yemen ellerinde Veyse’l-Karanî

Yastığı taş idi döşeği postu
Cennetlik eylemek ümmeti kastı
Hakk’ın sevgilisi Habîb’in dostu
Yemen ellerinde Veyse’l-Karanî

Anasından destur aldı durmadı
Kâbe yollarını geçti boyladı
Geldi o Resûl’ü evde bulmadı
Yemen ellerinde Veyse’l-Karanî

Peygamber mescidden evine geldi
Veys’in nûrunu kapıda gördü
Dedi ki Fâtıme eve kim geldi(1)
Yemen ellerinde Veyse’l-Karanî

Yûnus eydür gelin biz de varalım
Ayağın tozuna yüzler sürelim
Hak nasîp eylesin komşu olalım
Yemen ellerinde Veyse’l-Karanî

Şiir Notları:
(1) Veya “Sordu Âişe’ye eve kim geldi” Not: Farklı versiyonları da vardır. Güfte: Âşık Yunus veya Yunus Emre.


Destek ol 
Rastgele Getir