Usât-ı ümmetinden bir zelîlem yâ Resûlallah

-Hasırîzade Dergâhı Şeyhi Ahmed Muhtâr Efendi-

Usât-ı ümmetinden bir zelîlem yâ Resûlallah
Sudâ'-ı cürm ile gâyet alîlem yâ Resûlallah

Gider benden bu gaflet zulmetin nûr-i hidâyetle
Elim tut düşmüşüm rahm et sefîlem yâ Resûlallah

Hevâ-yı nefs ile ömrüm geçirdim eyledim zâyi'
Recâ-yı 'afva yüzüm yok hacîlem yâ Resûlallah

Vücûdun 'âlemîne bâis-i gufrân-ı rahmetdir
Meded âsîler içre bî-mesîlem yâ Resûlallah

Ne ten ister ne cân ister ne nam ü ne nişan ister
Alaydın hâkine medfûn kefensiz yâ Resûlallah

Bağışla Hazret-i Zehrâ ile "Sıbteyn"e Muhtâr'ı
Der-i âl-i abâya ben dahîlem yâ Resûlallah


Hasırîzâde Dergâhı Şeyhi Ahmed Muhtâr EfendiDestek ol 
Rastgele Getir