Var fenâ deştin temâşâ et açıp ibret göz

-

Var fenâ deştin temâşâ et açıp ibret gözün
Nice İskender türâb olmuş nice Dârâ yatar

Rahmî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
İbret gözünü açıp yokluk çölünü seyret; sayısız İskender ve Dârâ toprak olmuş, yatar.

Şiir Notları:
Dârâ İran'da hüküm sürmüş, zamanında güçlü bir padişahtır. Beyitte; insan ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar şöhret bulursa bulsun bunların geçici olduğu ve sonunda toprak olacağı vurgulanmıştır. Önemli olan bunlardan ibret almak ve geçici olduğunu unutmamaktır.


Destek ol 
Rastgele Getir