Verir Dünyaya Herkes...

-Hersekli Ârif Hikmet-

Verir dünyâya herkes kendi efkârınca bir ma'nâ
Dürûg-âlûde vehm ü hayâl efsânedir âlem

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Herkes dünyaya kendi fikrince mana vermeye çalışır. Oysa yalana bulanmış, var zannedilen, hayal ve masaldır bu âlem.

Şiir Notları:
“Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir.” (Enam, 6/32) “Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.” (Al-i İmran, 3/185) …


Destek ol 
Rastgele Getir