Yâ Resûlallah…

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Yâ Resûlallah kamer alnun yüzündür âftâb
Kim göre şekl-i cemâlün ola ol âlî-cenâb

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ya Resulallah, alnın kamer (ay), yüzün güneştir. Mübarek cemalini kim görse o şeref bulur.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – Bahtî’nin (Sultan I. Ahmed) Nat-ı Şerifi’nin ilk beyti. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir