Yetmez mi temâşâ-yı cemâl el de sunarsın

-

Yetmez mi temâşâ-yı cemâl el de sunarsın
Ey âşık-ı mihnet-zede buldukça bunarsın

Şâmî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Güzelliği seyretmek yetmezmiş gibi el de sunarsın. Ey sıkıntı çekmiş aşık, buldukça bunarsın.


Destek ol 
Rastgele Getir