Zâtı Mahmûd Olmayan…

-Laedri-

Zâtı mahmûd olmayan bulmaz şeref unvân ile
Bakma nâma her Muhammed mefhar-i âlem değil

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Zatında (özünde) övgüye değer bir şey olmayan unvan ile şeref bulmaz. İsme bakma (aldanma) her Muhammed âlemin övüncü değildir.

Şiir Notları:
“Hem Muhammed dahi mahmûd oldur ol/ Cümle mahlûk içre maksûd oldur ol.” (Süleyman Çelebi)


Destek ol 
Rastgele Getir