Zer Gibi Erbâb-ı Câh Olsaydı...

-Esad Muhlis Paşa

Zer gibi erbâb-ı câh olsaydı muhtâc-ı mihek(1)
Bilinirdi lâyık-ı ser-kâr kim ayyâr kim

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Altın gibi makam sahipleri de miheng taşına muhtaç olsaydı, o baş makama kim layık kim değil bilinirdi.

Şiir Notları:
(1) Mihek/Mikek: Mihenk/Mehenk kelimesinin eski metinlerde geçen asıl şeklidir. Altını üzerine sürttüğünde değerini ölçmeye yarayan sert bir taştır.


Destek ol 
Rastgele Getir