Zevâlin İstemez...

-Süleyman Fehîm-

Zevâlin istemez mi bî-hüner ehl-i kemâlâtın
Vefât-ı hâceyi eyler temennî dâimâ etfâl

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
İrfansız, marifetsiz cahil kimselerin kemal sahibi, faziletli kimselerin yok olmasını istemesi gibi, söz dinlemeyen haylaz çocuklar da daima hocalarının ölmesini ister.


Destek ol 
Rastgele Getir