Zîver-i Zât Gerek...

-Sünbülzâde Vehbî-

Zîver-i zât gerek yoksa kalır üryân ten
Câhilin çıksa o zerrîn kabâ’ dûşundan

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Cahilin altın işlemeli kaftanı omuzundan çıksa bedeni çıplak kalır (bilgisizliği ortaya çıkar). O yüzden zatını (kendini) süslemeli, donatmalı (bilmeden atıp tutmamalı) insan.


Destek ol 
Rastgele Getir